Pracownia oferuje badania psychologiczne Operatorów:

– wózków widłowych i jezdniowych
– suwnic
– dźwigów
– walców
– koparek, koparko-ładowarek, ładowarek
– spycharek