Pracownia oferuje badania psychologiczne:

– osób pracujących na wysokości
– osób wykonujących prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej