Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne?

1. Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
2. Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
3. Skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
4. Skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku: jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.

Jak wygląda badanie psychologiczne/psychotechniczne?

Po przyjściu do pracowni psychologicznej Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.
Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.
Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji i badanie koordynacji wzrokowo ruchowej (czas badania to ok. 5 min.)
Następnie psycholog oblicza wynik, przedstawia wyniki badania i wystawia odpowiednie orzeczenie lub opinie psychologiczną.

Jak się przygotować do badania dla kierowców?

Dobrze być wyspanym, wypoczętym, najlepiej po śniadaniu. Nie ma powodów do stresu, to badanie, nie egzamin.

Ile czasu trwa badanie?

Wszystko zależy od celu badania, indywidualnych zdolności i uwarunkowań psychologicznych. Osoby energiczne, szybko pracujące, kończą badanie wcześniej niż osoby wolniejsze albo bardzo dokładne.
Badanie trwa od 15 min do 1,5 godz.
Najkrótsze jest badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (15 min.).
Najdłuższe jest badane psychologiczne kierowcy zawodowego lub skierowanego przez starostę (wydział komunikacji) z powodu zatrzymania prawa jazdy (ok 2 godziny).

Czy można powtórzyć niezaliczone ćwiczenie?

Każda osoba ma możliwość poprawienia nie zaliczonego testu. Jeśli wyniki są złe, powtarzamy badanie albo pojedyncze zadania. Może to nastąpić od razu (aby wykluczyć omyłkę) lub innego dnia. Zakładamy, że może działać stres, zmęczenie, chwilowa niedyspozycja. Klient za powtórne badanie nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty.

Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

Podstawa prawna
– Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
– Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
– Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
– Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych