Pracownia Psychologiczna oferuje badania psychologiczne (psychotechniczne):

– kierowców zawodowych przedłużających ważność uprawnień
– kandydatów na kierowców kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E
– kierowców taxi
– instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na instruktora i egzaminatora
– kierowców pojazdów uprzywilejowanych
– kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne
– kierowców pojazdów służbowych kategorii B (do 3,5 tony)
– przedstawicieli handlowych
– kierowców tramwaju
– kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
– kierowców skierowanych przez lekarza z uwagi na stan zdrowia

kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy za:
– jazdę pod wpływem alkoholu, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (substancji psychoaktywnej)
– przekroczenie liczby 24 punktów karnych
– spowodowanie wypadku drogowego
– popełnienie w okresie próbnym co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.